Makine Kurulumu

mySewnet™ yaz?l?m?n? kullanmaya ba?lamak için Hesap olu?turman?z gerekir. Ücretsiz kat?labilir veya abone olarak mySewnet™ yaz?l?m?n?n sundu?u tüm özelliklere tam eri?im elde edebilirsiniz. Zaten mySewnet™ Aboneli?iniz var m?? Buradan oturum aç?n

Zaten mySewnet™ Aboneli?iniz var m?? Oturum açın

instructions for connecting to wifi

mySewnet™ ba?lant?l? makinenizi bir WiFi a??na ba?lay?n.

Makinenizin sol üst kö?esindeki WiFi dü?mesine bas?n ve WiFi’yi etkinle?tirin. Kullan?labilir a?lar listesinden bir a? seçin. Gerekirse seçilen a??n parolas?n? girin.

instructions for signing into mySewnet

mySewnet™ ba?lant?l? makinenizden mySewnet™ hesab?n?zda oturum aç?n.

WiFi dü?mesinin yan?ndaki mySewnet™ dü?mesine bas?n. mySewnet hesab?n?z?n kullan?c? ad?n? ve parolas?n? girin.

@ i?aretini klavyede 123’ün yan?ndaki tu?a basarak bulabilirsiniz (ek görsele bak?n).

mySewnet ba?lant?l? makinenizde mySewnet hesab?n?zda oturum açman?z önemlidir, aksi takdirde mySewnet’in tüm özelliklerine eri?emezsiniz.

instructions for signing into mySewnet

mySewnet™ özellikli makineniz

mySewnet Cloud klasörüne makine ekranından erişebilirsiniz. Makinenizde oluşturulan dosyaları mySewnet CLoud klasörüne kaydedin, böylece onlara istediğiniz zaman PC'nizden erişebilirsiniz.