Makine Kurulumu

mySewnet™ yaz?l?m?n? kullanmaya ba?lamak için Hesap olu?turman?z gerekir. Ücretsiz kat?labilir veya abone olarak mySewnet™ yaz?l?m?n?n sundu?u tüm özelliklere tam eri?im elde edebilirsiniz. Zaten mySewnet™ Aboneli?iniz var m?? Buradan oturum aç?n

Zaten mySewnet™ Aboneli?iniz var m?? Oturum açın

mySewnet™

mySewnet™ ba?lant?l? makinenizi bir WiFi a??na ba?lay?n.

Makinenizin sol üst kö?esindeki WiFi dü?mesine bas?n ve WiFi’yi etkinle?tirin. Kullan?labilir a?lar listesinden bir a? seçin. Gerekirse seçilen a??n parolas?n? girin.

mySewnet™

mySewnet™ ba?lant?l? makinenizden mySewnet™ hesab?n?zda oturum aç?n.

WiFi dü?mesinin yan?ndaki mySewnet™ dü?mesine bas?n. mySewnet hesab?n?z?n kullan?c? ad?n? ve parolas?n? girin.

@ i?aretini klavyede 123’ün yan?ndaki tu?a basarak bulabilirsiniz (ek görsele bak?n).

mySewnet ba?lant?l? makinenizde mySewnet hesab?n?zda oturum açman?z önemlidir, aksi takdirde mySewnet’in tüm özelliklerine eri?emezsiniz.

 

mySewnet™

mySewnet™ özellikli makineniz

mySewnet Cloud klasörüne makine ekranından erişebilirsiniz. Makinenizde oluşturulan dosyaları mySewnet CLoud klasörüne kaydedin, böylece onlara istediğiniz zaman PC'nizden erişebilirsiniz.

Makinemi Kaydet

Ürün deste?i, garanti bilgisi ve çok daha fazlas? için PFAFF® veya HUSQVARNA® VIKING® makinenizi kaydedin!

KAYDOLUN

Makinemi Güncelle

PFAFF®, HUSQVARNA® VIKING® veya SINGER® Makineniz mi Var?

Makinenizin en yeni özelliklerin tümünü kullanacak ?ekilde güncellendi?inden emin olun.

PFAFF® Güncellemelerini Kontrol Edin
Husqvarna® Viking® Güncellemelerini Kontrol Edin